Menu
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca
  • Rusça
  • İbranice
  • Arapça
  • Çince

Kredi Kartı ile ödeme
  • Hızlı İletişim +90 242 606 0 647

  • Belge Gönder +90 532 151 4 767

  • Bize Yazın tercume@ggg.com.tr

Ardıl çeviride tercüman, yapılan konuşmacının sözlerinin tamamını veya belli bir kısmını dinler ve daha sonra aldığı notlarla dinleyiciye hedef dile çevirisini yapar. Konuşmacının söylediklerinin olduğu gibi uzunlukta aktarması söz konusu değildir. Konuşmacının söylediklerinin 4'te üçü aktarılması genel kuraldır. Tercüme hizmetleri arasında en çok uzmanlık gerektirenler simültane çeviri ve ardıl çeviri lerdir. Konu ile ilgili terimbilimine son derece hakim olması aranır. Bunun yanı sıra, anlatma ve anlama konusunda da tercümanın bir takım yeteneklere sahip olması gerekir. 

Simültane çeviri ler ve ardıl çeviri ler  sözlü tercümelerdir. Yazılı çevirilerde yapılan hatanın tekrar telafisi mümkün iken simültane tercüme ve ardıl tercüme gibi sözlü tercümelerde yapılan hatanın telafisi yoktur. Yazılı metinler çevirisinde yaptığınız çevrinin bire bir uygunluğu önemli iken, simültane tercüme ve ardıl tercüme de ise tercümanın o anda duyduklarını karşı tarafa en iyi şekilde ulaştırması gerekliliği söz konusudur. Bu sebepten dolayı sözlü çeviriler, yazılı çeviriler gibi  hedef dil bilgisini ve bazı teknik şeylerin detaylarını bilen herkesin yapabildiği bir iş olmaktan ziyade, hedef dile gerçekten hakim olabilen, ifade yeteneği gelişmiş tercümanların yapabileceği bir iştir.